search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

EU måste införa meddelarskydd

Korruption fortsätter att vara ett omfattande problem i EU. De öppenhetsregler som finns räcker inte, tvärtom finns tecken på att tjänstemän vågar larma allt mindre. Nu måste Sverige föreslå att meddelarskydd av svensk modell införs också i EU.

Det skriver fem yttrandefrihetsdebattörer på DN Debatt den 6 november.

Åtalet mot den venezolanske advokaten José Amalio Graterol bryter mot rätten till en rättvis rättegång.

Det skriver International Bar Association’s Human Rights Institute i en rapport som uttrycker särskild oro över att det saknas ett domstolsbeslut om hans arrestering.

Ett retroaktivt straff lades på elva dagar efter arresteringen den 15 juni 2012 när Venezuelas straffprocesslag ändrades genom ett presidentdekret. Det innebär att landet tillåter att rättegångar hålls utan att den åtalade är närvarande, vilket fick till följd att Graterols vägran att fortsätta med en rättegång utan sin klient ansågs som ett brott.

Fritt att välja advokat i rättsskyddsförsäkring

EU-domstolen slog i ett förhandsavgörande den 7 november fast att det är upp till den försäkrade som har en rättsskyddsförsäkring att avgöra om han eller hon vill välja en annan advokat än den som försäkringsgivaren föreskriver i sina försäkringsbrev och att detta inte kan avtalas bort.

Domstolen säger också att försäkringsgivaren inte får ha ett villkor som innebär att kostnaderna för advokat eller ombud som den försäkrade fritt har valt ska bäras av försäkringsgivaren endast i det fall försäkringsgivaren anser att det är nödvändigt att handläggningen av ärendet anförtros externa rådgivare.

Annons
Annons