search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Bayan Zahran: Första kvinnliga advokaten i Saudiarabien

Bayan Zahran skrev historia när hon blev den första av fyra kvinnliga jurister som fick tillstånd av justitiedepartementet i Saudiarabien att utöva advokatyrket och öppna advokatbyrå i eget namn.

Advokaten har som första svenska tidning fått en intervju med 28-åriga Bayan Zahran. Hon är medlem i Arab women’s legal network och arbetar tillsammans med ett 100-tal kvinnliga jurister i 15 muslimska länder och de palestinska områdena för att kvinnor ska få lika rättigheter inför lagen.

– Det bästa med att vara advokat är att jag kan göra något bra för samhället och få fram sanningen, säger Bayan Zahran, som efter att hon fått sin advokatlicens den 6 oktober kan företräda sina klienter i domstol.

Hur kom det sig att du ville bli advokat?

– Jag studerade juridik på King Abdul-Aziz University i Jeddah. Det finns en speciell historia bakom att jag valde juridik: en vän till mig drabbades av en medicinsk felbehandling och det var det främsta skälet till att jag började intressera mig för juridik. Jag fann det intressant och bytte huvudämne på universitetet från personal- och arbetslivsfrågor till juridik.

 Vilket rättsområde är du verksam inom?

– I huvudsak håller jag på med affärsrätt och jag arbetar även för kvinnors rättigheter i Saudiarabien.

Vilken är den största fördelen med att ha kvinnliga advokater i Saudiarabien?

– Det är tryggare för en kvinnlig klient att ha en advokat som också är kvinna, speciellt i vissa typer av mål där det i vårt samhälle är lättare för kvinnor att förstå varandras problem bättre än en man skulle kunna göra.

Vilken typ av klienter företräder du?

– Alla klienter som behöver min hjälp och erfarenhet.

Vilken skillnad är det mellan att arbeta som kvinnlig och manlig advokat i Saudiarabien?

– Det finns en förordning för män och en för kvinnor som definierar deras rättigheter och skyldigheter.

Hur behandlas du som kvinnlig advokat i rättssystemet?

– Jag har hittills inte stött på några problem när det gäller bemötandet.

Känner du till hur stor andel de kvinnliga aktörerna utgör i det saudiarabiska rättssystemet?

– Nej, det är fortfarande för tidigt att tala om en andel.

Vilken är målet för din karriär?

– Att få fram sanningen och informera människor om deras rättigheter.

Kvinnors rättigheter i Saudiarabien

”Trots begränsade framsteg under senare år, utsätts kvinnor fortfarande för allvarlig diskriminering både i lag och praktik och skyddas inte tillräckligt mot våld i hemmet eller annat könsrelaterat våld. Diskriminerande regler för giftermål och skilsmässa gör att många kvinnor blir fast i våldsamma relationer.

Förmyndarskapssystemet som råder i Saudiarabien innebär att kvinnor måste få tillåtelse av en manlig förmyndare för att gifta sig, resa till andra länder, genomgå vissa typer av operationer, ta ett avlönat arbete eller söka till högre utbildning.

I augusti 2013 infördes en ny lag som kriminaliserar våld i hemmet, den första lagen i sitt slag i Saudi­arabien. Det är dock fortfarande oklart hur kvinnor ska kunna anmäla misshandel samtidigt som deras rörelsefrihet är så pass kraftigt begränsad.

Som ett resultat av restriktionerna och på grund av det begränsade antalet yrken som anses lämpliga för kvinnor, möter många kvinnor svårigheter när det gäller att skaffa ett arbete, samtidigt som antalet kvinnor med högre utbildning ökar.”

Källa: Amnesty International

Annons
Annons