search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Krav på mer specialisering i skattemål

Mer specialiserade domare förbättrar rättssäkerheten. Åsikten framfördes i en paneldiskussion om utredningen ”Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen”.

Regeringen har gett Mari Andersson, tf. kammarrättspresident, i uppdrag att leda denna utredning som bland annat ska undersöka om det behövs ytterligare specialisering av skattemålshanteringen i alla förvaltningsdomstolar eller genom koncentration till vissa domstolar.

Detta var ämnet för en av paneldebatterna under Rättssäkerhetsdagen som arrangerades av Institutet Skatter & Rättssäkerhet i Stockholm den 12 november.

Mari Andersson presenterade direktiven för utredningen, varav det viktigaste är att undersöka om det behövs ytterligare specialisering av skattemålshanteringen på domstolarna eller genom koncentration till vissa domstolar. I direktivet anges också tydligt att regeringen inte vill ha några nya specialdomstolar.

– Det kan ju inte vara ett mål i sig att specialisera, utan det måste leda till något bra, sa Mari Andersson, som under sin tid som lagman på förvaltningsrätten i Stockholm arbetade för ökad specialisering när det gäller hanteringen av skattemål.

Hon beskrev en diskussion som hon haft med advokater som biträder de enskilda parterna och processrättare på Skatteverket, för att höra hur de ser på frågan.

– Vi pratade om att det är väldigt viktigt att domarna är duktiga på att handlägga målen. Att hjälpa parterna få fram vad de yrkar och vilka omständigheter de åberopar. Det är kanske det som är det viktiga med domarrollen. Det är kanske det vi ska titta på, vilka domare vi egentligen vill ha.

Skatteverkets rättschef Inga-Lill Askersjö och advokat Peter Nordquist, som också deltog i paneldiskussionen, är båda för en ökad specialisering för domare i skattemål.

– Jag tror att det enda sättet att förbli kritisk till den materia man hanterar är att man kan ganska mycket om den. Jag tror att det är oerhört lätt att man går Skatteverkets ärenden om man inte förstår skatterätten och känner sig osäker när man sitter där som ensam domare på en förvaltningsrätt och ska döma ett jättekomplicerat mål, sa Inga-Lill Askersjö och räknade upp tre argument för ökad specialisering bland domarna som hanterar skattemål:

  • Skattemålens nära samband med civilrätten – domaren måste inte bara behärska skattereglerna utan också avtals-, köp-, finans- och bolagsrätt.
  • Det handlar om ett eget processystem – domaren måste dels kunna förvaltningsprocessen, dels den mycket komplexa skatteförfarandeprocessen.
  • Skattesystemets snabba föränderlighet – domaren måste känna till bakomliggande principer som inte står i lagen men som används när man hanterar skattemål.

Peter Nordquist, som har lång erfarenhet som skatterådgivare till svenska storföretag, välkomnade utredningen, men ifrågasatte hur en specialisering ska ske.

– Ska vi införa ett körkort eller teoretisk utbildning för dem som vill bli specialister? Varför inte skicka alla som vill bli skattedomare på en ettårig masterutbildning i skatterätt, sa han.

Peter Nordquist menar att principen för utnämningen av domare måste ses över om en specialisering ska lyckas och att det kräver en bredare rekryteringsbas.

– Man talar om ”equality of arms” för de processande parterna, men visst måste vi också ha en ”equality” när det gäller domarna och domstolen. De får ju inte heller befinna sig på någon annan nivå än parterna.

Annons
Annons