search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kommission ska granska Thomas Quick-fallet

Utredningen ska även analysera advokaternas agerande.

Regeringen har tillsatt en kommission som ska granska Thomas Quick-ärendet. Utredningen ska granska rättsväsendets och rättspsykiatrins roll när Quick, som numera heter Sture Bergwall, fälldes för åtta mord men senare blev frikänd från brotten efter att ha beviljats resning. Det finns starka skäl att utreda rättsväsendets och vårdens agerande, skriver regeringen i direktiven till kommissionen. Analysen ska också omfatta advokaters och sakkunnigas agerande.

Regeringen har utsett Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap och tidigare folkpartistisk statssekreterare, till särskild utredare av ärendena.

Annons
Annons