search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Europarådet kräver åtgärder mot svensk korruption

Sverige behöver hårdare regler för att förebygga korruption, bland annat förändringar inom det svenska rättsväsendet. Det anser Europarådet i en ny rapport.

Europarådets antikorruptionsenhet GRECO skriver att det svenska förebyggande arbetet mot korruption fungerar ganska bra i praktiken, bland annat på grund av offentlighetsprincipen och institutioner som Justitiekanslern. Men efter flera avslöjanden om misstänkt korruption, till exempel i muthärvan i Göteborg, anser rådet att reglerna mot korruption behöver skärpas, uppger Sveriges Radio.

Europarådet vill se en rad åtgärder för att förebygga korruption. Inom rättsväsendets område anser rådet att det behövs åtgärder för att garantera oberoende och integritet hos nämndemännen. Rådet förordar bättre bakgrundskontroller av blivande nämndemän och att de får utbildning i etik och korruptionsprevention.

Inom politikens område förordar rådet att Sverige inför en uppförandekod för riksdagsledamöter, för att öka deras medvetenhet om integritetsfrågor. Rådet vill också se tydligare regler för gåvor till riksdagsledamöter och för hur de redovisar sina ekonomiska intressen.

Våren 2015 ska Sverige redovisa om och hur åtgärderna har vidtagits.

Annons
Annons