search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EBM kartlägger affärsjurister

Ekobrottsmyndighetens egen underrättelseverksamhet riktar in sig på att kartlägga affärsjurister. Det framkommer i EBM:s nya Lägesrapport för Ekobrott 2013.

I samband med att den nya rapporten släpptes den 24 oktober berättade EBM att underrättelseinformation styr ekobrottsbekämpning i allt större utsträckning.

EBM skriver på sin hemsida att ”man med hjälp av den egna underrättelseverksamheten nu riktar in sig på de som kallas möjliggörarna inom ekobrott. Med möjliggörare menas till exempel kompetens inom affärsjuridik och redovisning. Dessa anses vara strategiskt viktiga då funktionerna spelar en avgörande roll i ekobrottsuppläggen”.

– Vi har blivit ännu bättre på att arbeta underrättelsestyrt och därigenom kunna identifiera centrala personer för att kunna slå ned på mönster och fenomen inom ekobrottsligheten – snarare än på enskilda ekobrottslingar, berättar Eva Fröjelin, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Rapporten lyfter också ut­maningarna med teknisk ut­veckling och internationalisering där myndigheten svarar upp genom att höja den tekniska kompetensen och stärka arbetet inom de internationella kanaler som finns. Detta innebär också nya tillvägagångssätt för att spåra pengar och säkra elektronisk bevisning.