search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

C vill ändra 3:12-reglerna

Centerpartiet föreslår en rad åtgärder för att stärka det personliga ägandet. Bland annat vill partiet förenkla 3:12-reglerna för ägare i fåmansbolag.

Centerpartiet har presenterat en rapport, Reformer för att stärka personligt direkt ägande. I rapporten lämnar Centerpartiet fyra förslag för att stärka det personliga ägandet och ge arbetande aktiva ägare lika villkor som storskaliga ägare har:

  • Utöka investeraravdraget. Den 1 december 2013 införs investeraravdraget som minskar skatten för små ägare som vill satsa sina pengar i mindre företag. Avdraget gäller 50 procent av 1,3 miljoner kronor och syftar till att öka antalet nya företag och arbetstillfällen. Som ett nästa steg kan investeraravdraget utökas till två tredjedelars avdrag upp till 2 miljoner, så att det täcker de flesta mindre investerare.
  • Underlätta att ta ut lön som långsiktigt delägarskap, så kallade personaloptioner. Enligt förslaget ska inte personaloptionerna beskattas förrän delägarskapet säljs och en andel beskattas lägre.
  • Förenkla 3:12-skatterna för ägare i fåmansbolag. De komplicerade 3:12-reglerna kompletteras med en alternativ enkel regel där mindre delägare i fåmansbolag kan ta ut lika stor utdelning till kapitalskatt som de kan ta ut lön till inkomstskatt.
  • Reformera kapitalskatterna så att de gynnar småskaligt långsiktigt kapital. Hela beskattningen av kapital ses över eftersom de svenska skattesatserna på kapital är dubbelt så höga som genomsnittet i EU och OECD. I första hand bör en sänkning för de mindre och långsiktiga ägarna vara aktuellt, i linje med vad som gäller i många konkurrentländer, föreslår Centerpartiet.
Annons
Annons