search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Biörn Riese fick priset för framstående insatser

Mannheimer Swartlings styrelseordförande och en av Sveriges främsta affärsjurister, Biörn Riese, tilldelades Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.

Advokatdagarna i Stockholm 17 och 18 oktober inleddes med att Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hälsade de cirka 600 deltagarna välkomna och delade ut priset. Prissumman 100 000 kronor läggs i en fond som ska stödja pro bono-arbete i Advokatsamfundets regi. Björn Riese blir den andra advokaten som får priset som 2012 delades ut till Thomas Olsson.

Motiveringen löd: ”Biörn Riese har under senare år anlitats i en rad uppmärksammade utredningar och andra uppdrag. Han har med stor integritet och på ett föredömligt sätt utrett och prövat svåra juridiska frågor. Hans insatser har tydliggjort affärsjuridikens betydelse i ett komplicerat samhälle. Biörn Riese har bland annat anlitats vid statens övertagande av Carnegie, likvidationen av HQ Bank, rekonstruktionen av Saab, krisen i SAS och som ut­redare i TeliaSoneras affärer i Uzbekistan. Därtill har han medverkat i en rad stora företagsöverlåtelser. Han har på ett föredömligt sätt satt affärsadvokaten på kartan. Biörn Riese har också under en följd av år, först som styrelseledamot sedan 1997, därefter som styrelseordförande från 2002 i tolv år utvecklat Mannheimer Swartling Advokatbyrå till Sveriges ledande advokatbyrå.”

– Det här är ju fantastiskt och jag är väldigt rörd och tacksam för detta, sa Biörn Riese. Jag ser det här som en eloge och ett bevis på det teamwork som vi har på byrån. Den typen av uppdrag som jag håller på med är inga enmansuppdrag. Utan alla mina kolleger hade det inte blivit så här och då hade jag inte stått här. Stort tack!

Anne Ramberg talade om svårigheten att leda en advokatbyrå, när hon presenterade pristagaren:

– Det kräver ett gott ledarskap. Det innefattar att man har integritet, att man är envis och att man har en vision, fantasi och omdöme. En som har visat prov på de egenskaperna och en som gjort sig känd för ett mycket gott och uthålligt ledarskap är årets pristagare Biörn Riese.

Annons
Annons