search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tingsrätt får inte lägga uppropslistor på nätet

Kammarrätten i Stockholm finner i en dom att Gotlands tingsrätt inte får lägga ut uppropslistor på sin webbplats, eftersom det strider mot personuppgiftslagen.

Tidigare har Gotlands tingsrätt lagt ut sina uppropslistor, med namn på parter och uppgift om måltyp, på tingsrättens webbplats. Datainspektionen och Förvaltningsrätten i Stockholm har tidigare konstaterat att det stred mot personuppgiftslagen och förelade domstolen att upphöra med att publicera uppropslistor med namn på personer i mål och ärenden.

Annons
Annons
Annons