search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tällbergsdagarna: Studiedagar bjöd på varierat program

Simhopp, dubbelbestraffning och tekniska bevis var några av de ämnen som avhandlades vid Mellersta avdelningens Tällbergsdagar. Som vanligt fick deltagarna också rika möjligheter till umgänge, motion och kultur.

Mellersta avdelningens studiedagar lockade i år 65 advokater och biträdande jurister till vackra Tällberg den 20–21 september.

Först ut vid fredagens föreläsningspass var simhopperskan Anna Lindberg, som talade om att prestera när det verkligen gäller. Lindberg berättade om sin långa karriär och om hur hon genom medveten mental träning och mycket kreativitet nått framgång, trots betydligt sämre förutsättningar än många av konkurrenterna, som ofta haft stora och välutrustade träningsanläggningar till sitt förfogande.

Ett tävlingssimhopp varar ungefär 15 sekunder, räknat från att hoppledaren gett signal tills man kommer upp ur vattnet, berättade Anna Lindberg. Ändå kretsar allt i livet kring just dessa sekunder – hur man lever, äter och sover.  Målet är att prestera som bäst när det gäller allra mest. Vägen dit är i många delar överförbar även till arbetslivet, fastslog Anna Lindberg, som sedan gav exempel på hur hon planerat på både lång och kort sikt för att bli bäst. Mycket handlar om att sätta upp tydliga mål och en plan för att nå dem.

– När du gjort det gäller det att följa planen och tro på den till ett hundra procent, sa Lindberg.

Efter Anna Lindberg tog advokat Börje Leidhammar över mikrofonen för att berätta om det nya rättsläget efter Högsta domstolens pleniavgörande i den så kallade dubbelbestraffningsfrågan i juni i år. Leidhammar förklarade principen ne bis in idem, att man inte får lagföras två gånger för samma gärning, och redogjorde för vägen fram till det av många efterlängtade avgörandet.

Fredagen avrundades med löp­ning eller boule för dem som längtat efter frisk luft, medan de konstintresserade i stället fick chansen att se Green hotells stora konstsamling med verk av bland andra Zorn, Picasso, Grünewald och Hjertén.

Lördagsförmiddagen inleddes av IT-forensikern Michael Nylén, som berättade om hur man kan säkra bevisning och söka spår med hjälp av all teknik vi omger oss med. Nylén arbetar bland annat på uppdrag av advokater med att återställa och rädda material från datorer, mobiltelefoner och all annan teknik som lagrar mängder med data.

Med hjälp av bland annat de tidsstämplar som finns i nästan alla elektroniska uppgifter kan Michael Nylén och hans kolleger exempelvis hjälpa till med att kontrollera ett händelseförlopp och om en berättelse stämmer. Mejlkonversationer som mottagaren tror sig ha raderat och vilka webbplatser en datoranvändare besökt är andra uppgifter som kan användas i så väl brottmål som inom många andra juridiska fält.

Studiedagarna avslutades av Anna Fridh Welin, sekreterare till Advokatsamfundets styrelse, som berättade om aktuella frågor för Advokatsamfundet. Regeringens planerade förändringar av de så kallade 3:12-reglerna om beskattning av ägarledda företag fick stort utrymme, liksom det ständiga arbetet för att förändra ersättningen till offentliga försvarare, offentliga biträden och andra advokater som får ersättning enligt timkostnadsnormen.

Annons
Annons
Annons