search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ramavtal om konsulttjänster inom klinisk psykologi

Sveriges advokatsamfund har ingått ett avtal med Psykologpartners AB om konsulttjänster inom klinisk psykologi. Ramavtalet omfattar uppdrag som psykologiska bedömningar, individuella korttidsterapier baserade på kognitiv beteendeterapi, behandling via internet och handledningsuppdrag. Konsulterna är legitimerade psykologer.

Advokater och biträdande jurister kan läsa mer på Advokatnätet efter inloggning.

Annons
Annons