search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Ahlström, Kristina: Kollektivavtal : formalia, giltighet och tolkning (Norstedts juridik. 374 s.)

Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2013 (Far Akademi. 1272 s.)

Bankvolymen 2013/2014 (Far Akademi. 1887 s.)

Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi för jurister : redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering (2 uppl.  Norstedts Juridik. 242 s.)

Borg Jansson, Dominika: Harmonizing national laws on human trafficking by implementing article 3 of the Palermo Protocol : problems and reform (Uppsala univ. 390 s. Diss. Uppsala : Univ., 2013)

Börsvolymen 2013/2014 (Far Akademi. 1337 s.)

Eklund, Karin: Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt / Karin Eklund och Daniel Stattin (Iustus. 418 s.)

Enarsson, Therese: Brottsoffer i rättskedjan : en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter (Iustus. 258 s. Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet ; 28. Diss. Umeå universitet, 2013)

Etik och regelverk på värdepappersmarknaden : licensieringstest  för värdepappersmarknaden : delområde 4–5 / Ella Grundell et al. (Liber. 281 s.)

Farliga förmåner : vad säger lagen om mutbrott och korruptiv marknadsföring? (6. uppl. Institutet mot mutor. 38 s.)

Finlands lag / redigerad av Carina Kåla (Helsingfors : Talentum. 3265 s.)

Författningssamling i rättsvetenskaplig introduktionskurs / Lars Henriksson, red. (Norstedts juridik.  775 s.)

Gorton, Lars: Nationell rätt och internationella köpavtal / Lars Gorton, Eva Lindell-Frantz (8. uppl. Studentlitteratur. 244 s.)

Hellström, Erik: Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt : en jämförande rapport (Iustus. 384 s.)

Hemström, Carl: Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag / Carl Hemström och Magdalena Giert (10. uppl. Norstedts juridik. 193 s.)

Hiort af Ornäs, Lena: Moms i praktisk tillämpning : EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar / Lena Hiort af Ornäs, Eleonor Kristoffersson (Liber,  2012. 196 s.)

Hobér, Kaj: Selected writings on investment treaty arbitration (Studentlitteratur. 556 s.)

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens : [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens] / Ulf Bernitz et al. (13 uppl. Jure. 478 s.)

Juridik : civilrätt, straffrätt, processrätt / Konrad Lundberg et al. (2 uppl. Sanoma Utbildning. 667 s.)

Juridisk metodlära / Fredric Korling, Mauro Zamboni, red. (Studentlitteratur. 434 s.)

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt / redaktör: Daniel Stattin (Iustus. 314 s.)

Liman, Lars-Otto: Limans krönikor om byggjuridik : BygginfoPM  2005–2013 (Stockholm : Svensk byggtjänst, 2013. 172)

Lind, Göran: Sambolagen m.m. : en kommentar (Norstedts juridik. 358 s.)

von Schéele, Eva: Ensamkommande barns rätt : en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl. / Eva von Schéele, Ingemar Strandberg (2 uppl. Norstedts juridik. 174 s.)

Wallin-Norman, Karin: Lagarna om kontoföring av finansiella instrument och om avvecklingssystem : en kommentar (Norstedts juridik. 162 s.)

Werling, Per: Offentlig upphandling från A till Ö (Liber, 2012. 354 s.)

Värdepappersvolymen  2013/2014 (Far Akademi. 1835 s.)

Annons
Annons