search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Göran Witt-Strömer: ”Debatten skapar risk för förutfattade meningar”

Göran Witt-Strömer var försvarsadvokat till en av de sex pojkarna som dömts för våldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta och som friades i det uppmärksammade våldtäktsmålet i hovrätten. Han är delägare i Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall och arbetar främst med brottmål, ekobrottmål och som offentlig försvarare.

Vilka reaktioner har du fått från omvärlden på din roll i rättegången?

– Jag har inte fått några kärleksbetygelser i alla fall, så mycket kan jag säga. Jag har fått en del mejl från allmänheten där de ger uttryck för en annan rättsuppfattning än den som jag och hovrätten svarar för. Jag har inte fått några positiva reaktioner alls. Mina kolleger vet ju att man måste vara närvarande vid en förhandling för att förstå vad som har hänt och pressen har inte gett en rättvisande bild. Den stora debatten är främst underblåst av kvällspressen och de har ju kommit med påståenden som inte är riktiga.

Hur känns det att vara försvarare i ett så uppmärksammat mål?

– Det är egentligen ingen skillnad från andra mål. Det blåser över ganska fort. Vissa mål får ju uppmärksamhet, andra får det inte. Och sen går det en vecka eller två och det kommer nya mål och folk glömmer bort det, så det är inte så konstigt. Mejlen från allmänheten fick jag redan efter tingsrättsdomen, vilket jag tyckte var lite konstigt eftersom pojkarna fälldes i tingsrätten.

Hur ska en försvarare agera när det blir mycket medieuppmärksamhet?

– I den mån media är intresserade får man försöka svara på frågor, men någonting annat tycker jag inte att man behöver göra. Debatten har ju varit ganska oseriös och då behöver man inte engagera sig så mycket. Jag tror det är svårt att lägga det till rätta eller få allmänheten att förstå hur det fungerar. Och det är ju inte säkert att det man säger återges korrekt i skrift.

– Jag kanske i rättvisans namn ska säga att jag inte var ensam i det här målet och kanske inte heller den som drog det tyngsta lasset. Det blir så med automatik att är man många försvarare så tar man vissa bitar. Mina kolleger gjorde ju en minst lika stor insats som jag.

Vad gör man som advokat för att freda sig själv i ett sådant här fall?

– Det vet jag inte. Jag har ett ovanligt namn och är ganska lätt att spåra. Men jag svarar aldrig på några som helst mejl av det slag som jag fick. Det kan jag säga. Man kan ju byta namn eller skaffa hemligt telefonnummer.

Vad tycker du om diskussionen i media om försvararens roll i våldtäktsfall?

– Allmänheten har väldigt svårt att förstå vad en försvarare gör. Den vanligaste frågan man får är hur man kan försvara människor som har begått så hemska saker. Vår roll är ju att se till att åklagarens bevisbörda upprätthålls. Svårare än så är det inte. Det har allmänheten lite svårt att förstå. Många tycker att det förstår väl var och en vem som är skyldig och inte skyldig, men så enkelt är det ju inte.

Tycker du att våldtäktslagstiftningen borde förtydligas?

– Nej, jag tycker inte det om jag ska vara riktigt ärlig. Nu har man gjort en förändring av lagen den 1 juli och då får vi se vad det innebär. Jag tror att problemet kvarstår eftersom det ofta finns ganska lite bevisning i våldtäktsmål. Ofta står ord mot ord eftersom det bara finns två parter. Man ska inte rucka på bevisreglerna bara för att det är ett sexualmål. Det utmålas så i pressen att man ska tro mer på kvinnor än på män, men den uppfattningen delar inte jag.

Hur kan man stärka allmänhetens förståelse för lagstiftningen och domstolarnas roll i våldtäktsfall?

– Det skulle behövas en sakligare press, men man får väl acceptera att deras ambition är att sälja lösnummer. Så fungerar det och det går inte att göra någonting åt det. I den mån de vill ha ett pedagogiskt samtal skulle jag välkomna det. Om det skulle hjälpa vet jag inte. Folk har så många förutfattade meningar.

Annons
Annons
Annons