search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

MR-advokat i Colombia ser hoppfulla tecken

Colombia utpekas ofta som ett av de länder i världen som har mest omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, MR. Även om antalet mord på MR-försvarare är oroväckande högt finns det dock vissa hoppfulla tecken om förändring.

Den colombianske människorättsadvokaten Alirio Uribe Muñoz arbetar för Ccjar, en juristorganisation som erbjuder rättshjälp åt människor som drabbats av MR-kränkningar. Nyligen var han på besök i Sverige som en del av en resa till olika länder i Europa för att möta representanter för olika regeringar och för att beskriva situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia och de pågående fredsförhandlingarna.

Uribe berättar att i Colombia finns det inte något formellt advokatsamfund. Det är staten som utfärdar advokatlegitimationer och advokaterna saknar skydd i någon större utsträckning. Advokatkåren är relativt svagt organiserad. I landet finns det cirka 150 MR-advokater som är verksamma i olika organisationer. Att arbeta som MR-advokat är förenat med livsfara. Alirio berättar att under de senaste tio åren har det mördats mer än fyrahundra advokater i Colombia. Under de senaste tre åren har tvåhundra MR-försvarare mördats. Under årets sex första månader så mördades trettiosju MR-försvarare.

Omfattande avlyssning
Som så ofta i Colombia finns det en dubbelhet, konstaterar Uribe Muñoz, och berättar att Colombia något förvånande har ett på ytan bra statligt system för att skydda MR-försvarare, med moderna bilar, skyddsvästar etc. Alirio, som har tagit emot mordhot, har själv skydd från staten, bland annat färdas han i skyddad bil och hans hem är försett med säkerhetsdörr. Tidigare hade han chaufför men eftersom han rapporterade om allt Alirio gjorde har han numer valt att inte länge ha en chaufför.

Alirio och hans organisation är vana vid att övervakas. DAS, Colombias säkerhetstjänst, övervakade och avlyssnade under lång tid Ccjar.

Det hela avslöjades så småningom och har fått ett rättsligt efterspel mot flera av de ansvariga. I november 2011 beslöt presidenten att DAS skulle läggas ner. Men Alirio säger sig vara övertygad om att både han och Ccjar övervakas på nytt av staten. Han konstaterar lakoniskt att han och familjen, Alirio är gift och har tre barn, har vant sig och på något sätt inrättat sig vid att sakernas tillstånd.

Hoppfulla tecken
Men trots ett sällsynt dystert facit över MR-utvecklingen under flera decennier så finns det vissa hoppfulla tecken i dag i Colombia. Det har stiftats nya lagar, som ska stärka MR-utsattas rättigheter. Det politiska läget har förändrats och det sker fredsförhandlingar med gerillan. Alirio understryker dock att fredsförhandlingarna inte innebär ett slut på kränkningarna av MR eftersom Farc-gerillan endast står för en liten del av alla MR-kränkningar.

Det främsta hindret mot ett Colombia med stärkta MR är, enligt Alirio Uribe Muñoz, de paramilitära grupperna som står för merparten av MR-kränkningarna. Det som kännetecknar de paramilitära grupperna är att de är nära lierade med statliga myndigheter – civila, polisiära och militära. Det är en komplex historia att nedmontera, anser han. I Colombia har sextio parlamentariker dömts för samröre med paramilitära organisationer. De kallas ”parapolíticas”. Det visar att det är svårt att komma förbi de länkar som finns mellan den politiska makten och de paramilitära organisationerna.

Drömmen lever
Vägen mot ökade mänskliga rättigheter hör enligt Alirio Uribe Muñoz intimt samman med att den väpnade inre konflikten i Colombia får ett slut eftersom det är den som driver på och rättfärdigar de fortsatta MR-kränkningarna.

– Drömmen är att ha ett Colombia utan gerilla, utan paramilitära grupper och utan militär och polis som begår MR-brott, säger Alirio, som hoppas att om tio år så ska den inre väpnade konflikten ha upphört och att det har etablerats ett politiskt tillstånd som innebär en ökad transparens, och fortsätter:

– Att det finns garantier för den politiska oppositionen, MR-försvarare och studentledare. Att det finns politiska planer för rättighetsområden som hälsa, utbildning, arbete, politiskt deltagande, kvinnors rättigheter, miljö, såsom det borde vara. Och att inte någon ska mördas för att man tycker annorlunda.

Alirio Uribe Muñoz anser också att de ekonomiska skillnaderna, som är mycket stora, måste krympa för att spänningarna i samhället i sin tur ska minska. Han hoppas att han som advokat ska få en mer normal advokattillvaro och ska slippa leta efter försvunna människor och massgravar.

– Jag vill vara arbetslös som MR-advokat!, säger han och brister ut i ett stort leende.

 

Colombia

Den väpnade konflikten mellan staten och gerillorna skördar varje år hundratals dödsoffer. Det nationella centret för historiskt minne räknar att cirka 220 000 colombianer har dött under den halvsekels långa konflikten. 177 000 av dessa är civila.  Enligt ett nationellt register (SIRDEC) har 78 000 människor anmälts försvunna, detta är känt som en underdrift, eftersom alla inte vågar rapportera om sina familjemedlemmars försvinnande på grund av rädsla för förföljelse.

Colombia plågas även svårt av det våld som följer i spåren av narkotikahandel och annan kriminell verksamhet.  Under president Juan Manuel Santos kan en politisk lösning skönjas på konflikten med gerillorna Fuerzas Armadas  Revolucionarias de Colombia (Farc) och Ejército de Liberación Nacional (ELN). Omständigheterna är gynnsamma på flera punkter; regeringens militära framgångar, en politisk agenda som på allvar tar sig an landets verkliga problem och två gerillor som upprepar sin beredskap att samtala med regeringen.

 

Fakta

Folkmängd: Ca 46 miljoner
Statsskick: Republik
Huvudstad: Bogotá

Källor

http://www.swedenabroad.com
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
http://www.icrc.org/spa/assets/files/2013/colombia-report-2012.pdf

 

CCJAR

Organisationen Ccjar har funnits i 35 år och har totalt 80 personer anställda av vilka 25 är advokater. En fjärdedel av organisationens finansiering kommer från egna medel ur en social fond, som kommer från de fall då organisationen vunnit. Tre fjärdedelar kommer från bistånd, bland annat från Sverige, England och Kanada.

Annons
Annons
Annons