search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Näthat : rättigheter och möjligheter
Författare: Mårten Schultz ; med Gustav Wiklander, Johanna Bardon et al.      
Förlag: Karnov Group

Nätmobbning och kränkningar på internet har blivit ett allt större problem främst bland ungdomar. Många vet dock inte vilka rättigheter och skyldigheter man har på nätet. I denna lättillgängliga bok klargör författarna vilka regler som gäller beträffande näthatsbrott mot privatpersoner och vilka bedömningar domstolarna gjort. Man får bland annat råd om vad man kan göra om man blir utsatt för en kränkning på nätet och hur man gör om man vill gå till domstol. Boken har tagits fram av Institutet för Juridik och Internet, www.juridikinstitutet.se som grundades 2013 – en svensk legal clinic som arbetar mot internetrelaterade kränkningar.

 

Titel: Bolagsrättsliga FAQ
Författare: Carl Svernlöv            
Förlag: Karnov Group

Här får man svar på ett stort antal bolagsrättsliga frågor som författaren samlat på sig under en lång karriär som affärsjurist. Boken är uppdelad efter aktiebolagens kapitel och ger praktiska svar på både grundläggande och mer specifika frågor om bland annat bolagsbildning, nyemission, bolagsstämmor, styrelsearbete m.m.

I oktober lanserar Karnov Group en motsvarande bolagsrättslig FAQ, fast i digital form, där man även har möjlighet att interagera med författaren Carl Svernlöv.

Rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning 

Avhandling från Handelshögskolan, Göteborgs universitet  

Människor med funktionsnedsättning som får beslut om stödinsatser i form av exempelvis hemtjänst eller boendestöd ska kunna känna trygghet i att beslutet inte ändras. För detta finns en stark princip som ska garantera den enskildes rättssäkerhet. Principen om ”gynnande besluts negativa rättskraft” innebär att ett gynnande beslut inte kan ändras eller återkallas. Therese Bäckman har studerat rättssäkerheten för människor med funktionsnedsättning i samband med beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hon konstaterar att i den faktiska tillämpningen agerar kommunerna aktivt för att göra undantag eller kringgå principen exempelvis genom att lägga in tidsbegränsningar eller återkallelseförbehåll.

Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS av Therese Bäckman, Jure

Rättsfallssamling i Lifos

Migrationsverkets enhet för landinformation och analys, Lifos, har öppnat en ny rättsfallssamling. Den innehåller praxis från Migrationsöverdomstolen och internationella domstolar och prövningsorgan på det migrationsrättsliga området. De internationella organ som ingår är EU-domstolen, Europadomstolen, FN:s kommitté mot tortyr samt FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna. Rättsfallssamlingen ska göra det lättare för både rättstillämpare och allmänhet att få en bättre överblick av aktuell svensk och internationell praxis på migrationsområdet.

lifos.migrationsverket.se

Annons
Annons