search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kvinnliga advokater finns nu i Saudiarabien

Justitiedepartementet i Saudiarabien har för första gången beslutat att bevilja kvinnliga jurister tillstånd att utöva advokat­yrket. Enligt uppgift kommer fyra kvinnor inom kort att tilldelas advokatlicenser, som tillåter dem att företräda klienter och uppträda i domstol.

Kvinnliga jurister i Saudi­arabien har tidigare fått arbeta som bolags- och bankjurister. De har kunnat agera som ”representanter” för klienter, men har inte formellt kunnat företräda dem. Inte heller har de kunnat öppna advokatbyråer i eget namn.

 

Annons
Annons
Annons