search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Hemliga tvångsmedel – några årtal

1952 I lag ges Säkerhetspolisen möjlighet att avlyssna telefoner.

1969 Provisorisk lag införs för att komma åt narkotikabrottslingar. Polisen får rätt att avlyssna telefoner för viss grov narkotikabrottslighet.

1996 Lag om hemlig kameraövervakning införs och därmed ett nytt hemligt tvångsmedel. Lagen infördes på försök men förlängdes flera gånger tills bestämmelserna infördes i rättegångsbalken och lagen upphörde.

2004 Offentliga ombud införs. Syftet är att de ska beakta ett allmänt integritetsintresse. Samtidigt utökades möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel genom att en så kallad straffvärdesventil infördes. Ändringen innebar också att även telefoner som en misstänkt kunde tänkas ringa från eller till fick avlyssnas och inte bara telefoner som tillhörde den misstänkte.

2008 Lag om hemlig rumsavlyssning införs liksom 2007 års preventivlag. Därmed blev buggning tillåten liksom att i preventivt syfte använda hemliga tvångsmedel. Samma år startar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden sin verksamhet.

2009 1952 års tvångsmedelslag ersätts av 2008 års utredningslag.

2009 Lag om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet införs.

2013 Utöver Regeringskansliet och Försvarsmakten får nu även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen begära att signalspaning genomförs.

Annons
Annons