search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HFD ska pröva dubbelbestraffningsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen tar upp frågan om skattetillägg och åtal för skattebrott, den så kallade dubbelbestraffningsfrågan. Domstolen har beviljat prövningstillstånd för att pröva om ett väckt åtal för skattebrott hindrar att skattetillägg tas ut på grund av samma oriktiga uppgifter som åtalet avser (ne bis in idem).

HFD:s mål nr 658–660-13

Annons
Annons
Annons