search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag för att öka domstolars oberoende

Ordförandena i landets två högsta domstolsinstanser, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, skriver i en gemensam debattartikel på DN Debatt att en ordning som ger tillräckliga garantier för domstolarnas oberoende saknas i Sverige. Marianne Lundius och Mats Melin föreslår att åtminstone ett par åtgärder bör vidtas: Domstolsverket bör ledas av en styrelse i vilken en majoritet är domare, och Justitiekanslerns tillsyn över domstolarna bör avskaffas.

Annons
Annons
Annons