search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Enskilda kan få starkare ställning

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss om vissa ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område. Syftet med förslagen är att ge enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen och ett ökat skydd för den personliga integriteten.

I lagrådsremissen föreslås att brottsbalkens krav på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning ska tas bort. Allmän åklagare och Justitiekanslern kommer därmed att i högre grad kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet.

Grundlagsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och övriga lagändringar den 1 juli 2014.

Annons
Annons
Annons