search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bryssel I-utredningen har lämnat sitt förslag

Bryssel I-utredningen har överlämnat betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:63) till justitieminister Beatrice Ask.

En viktig nyhet i Bryssel I är att utländska domar inom förordningens tillämpningsområde ska kunna verkställas utan någon särskild prövning. Det innebär att det så kallade exekvaturförfarandet avskaffas för privaträttsliga domar. Möjligheten att få prövat om det finns några förhållanden som gör att erkännande eller verkställighet av en dom ska vägras (vägransgrunder) finns dock kvar.

Den nya Bryssel I-förordningen träder i kraft den 10 januari 2015.

Annons
Annons
Annons