search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Användningen av hemliga tvångsmedel

Tillstånd enligt 2007 års preventivlag åren 2008–2011 för polisen och Säkerhetspolisen
Hemlig teleavlyssning och teleövervakning: 115
Hemlig teleövervakning: 20
Hemlig kameraövervakning: 8
Summa: 143

Tillstånd enligt 2008 års utredningslag åren 2009–2011 för Säkerhetspolisen
Hemlig teleavlyssning och teleövervakning:86
Hemlig teleövervakning: 64
Hemlig kameraövervakning: 23
Summa: 173

Hemlig telefonavlyssning enligt rättegångsbalken per år
1983: 435
1993: 345
2003: 531
2010: 2 531

Hemlig kameraövervakning enligt rättegångsbalken per år
1997: 43
2007: 51
2010: 99

Hemlig rumsavlyssning åren 2008–2011
Öppna polisen: 153
Tullen: 19
Säkerhetspolisen: 45
Summa: 217

Annons
Annons