search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Anne Rambergs svar till kvinnojourerna

I en replik på DN Debatt svarar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på en debattartikel av företrädare för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR).

Som svar på SKR:s inbjudan till Advokatsamfundet att ”inleda en diskussion om försvarsadvokaternas roll i sexualbrottsmål” förklarar Anne Ramberg att försvararens uppgift är alldeles klar: Advokatens enda uppgift är att lojalt tillvarata sin klients intressen.

Anne Ramberg konstaterar: ”Det är inte en diskussion om advokatetik som behövs. Vad som krävs är kunskap om grundläggande rättssäkerhetskrav.”

Annons
Annons
Annons