search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Amnesty kritiserar Israel för brott mot tortyrförbudet

Amnesty International har lämnat en rapport där Israel kritiseras för tortyr, diskriminering av minoriteter och avbrutet internationellt samarbete.

Rapporten lämnades till FN:s Universal Periodic Review (UPR), ett organ under FN:s råd för mänskliga rättigheter, som löpande granskar människorättsläget i alla FN:s medlemsstater.

I rapporten kritiserar Amnesty Israel för att landets lagstiftning inte innehåller ett absolut förbud mot tortyr. Ett avgörande av Israels högsta domstol från 1999 tillåter ”fysiska förhörsmetoder” i vissa situationer, vilket enligt Amnesty har medfört straffrihet för den israeliska säkerhetstjänsten. Inga brottsutredningar om tortyr har påbörjats, trots att över 750 klagomål om tortyr har lämnats in.

Rapporten kritiserar också Israel för att personer som vägrar militärtjänst av samvetsskäl fängslas och för att minoriteter diskrimineras. Amnesty uttrycker oro för att Israels lagstiftning och politik bidrar till systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna.

Annons
Annons
Annons