search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Åklagarna dokumenterar inte tvångsmedelsanvändning tydligt

Det är vanligt att det inte framgår tydligt av förundersökningsprotokollet att hemliga tvångsmedel har använts i brottsutredningen. Det visar Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens (SIN:s) granskning tidigare i år. SIN har granskat hur 20 § förundersökningskungörelsen (1947:948) tillämpas. I bestämmelsen föreskrivs att beslut om uppgifter som rör användning av tvångsmedel ska antecknas i förundersökningsprotokollet.

Annons
Annons