search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat i framtiden: Varnade för framgångsparadoxen

Balans mellan arbete och vila och små förändringar i vardagen är bästa medicinen för advokater som vill undvika att bli alltför stressade.

Detta berättade psykolog Jens Näsström när han gästade höstens första Advokat i framtiden-lunch i samfundets lokaler i slutet av september.

Jens Näsström har betydande erfarenhet av att hjälpa advokater med stresshantering. Stress går visserligen inte att undvika i advokatyrket men väl att parera. Gästen påpekade att hans råd inte innebär att advokater och blivande sådana behöver ändra livsstil, utan det handlar om smärre justeringar, ett par dagar om året, någon timme i veckan – som i ett kanske 40-årigt yrkesliv får stort utfall.

– Kom ihåg: det är inte en sprint utan ett maraton som ni har framför er!

Det sa Jens Näsström till den unga publiken och adresserade risken att bli offer för sin egen framgång.

De flesta advokater är så kallade typ A-personer, det vill säga duktiga, tävlingsinriktade, vana att vinna. Kort sagt: drivna individer. Men dessa karaktärsdrag, lämpliga som de må vara, vilka hjälpt dem till en bra position i yrkeslivet, kan även ställa till bekymmer på sikt.

– Har man en prestationsinriktad självkänsla, vilket många advokater har, som säger jag duger bara när jag gör bra ifrån mig, är det lätt att hela tiden arbeta ännu mer, ännu hårdare och trycka på on-knappen nonstop, men man måste lära sig att även använda off-knappen.

– Variation samt balans mellan vila och aktivitet krävs i den intensiva vardagen. Vi tror vi är på gång, men kroppen och hjärnan fungerar inte så utan man sackar till slut.

Enligt Näsström är motmedlet optimal vila. Den som vill prestera optimalt måste också vila optimalt. Det innebär inte att ligga på sofflocket utan kan vara olika saker för olika personer. Att mysa med barnen och läsa en bok för dem kan vara ett sätt att ladda batterierna. Att odla intressen och relationer utanför yrkeslivet är alltid bra.

– Se inte detta som störande avbrott, utan som en viktig del i en balanserad livsstil. Många glömmer eller är blinda för att batterierna måste återladdas med jämna mellanrum.

Försummas nödvändig återhämtning försämras planeringsförmågan samt kapaciteten att tänka övergripande, att kunna höja blicken och försöka se framåt, vilken väg man vill gå, vilka utmaningar som lockar etcetera. Försök att bli en prospektiv advokat som Näsström kallar förhållningssättet – utan tid för rekreation som kräver lugn och ro går den stressade hjärnan in i ett överlevnadsläge – och då fattas inga balanserade beslut som gynnar vare sig hälsa eller karriär.

Att vara perfekt är sällan fel, men även perfektionism kan orsaka problem. Måste allting vara perfekt går förmågan att prioritera förlorad, man kommer inte vidare till viktigare uppgifter. Detta blir (givetvis) stressframkallande. Perfektionister som hela tiden måste överprestera är ytterst sårbara.

Näsström framhöll att det är bättre att tänka på hur jag kan utföra arbetsuppgifterna annorlunda än att försöka arbeta hårdare hela tiden om man kör fast. Han avslutade med avliva en myt om advokatyrket samt förklara varför advokater som är småbarnsföräldrar och försöker få livspusslet att gå ihop löper mindre risk att gå in i väggen än kolleger utan familj:

– Ensamstående blir oftare överengagerade och ser inget skäl att sluta arbeta och gå hem!

– Framgångsrika advokater har goda sociala färdigheter, är känslomässigt stabila med många intressen och relationer utanför yrkesverksamheten; alltså långt från nidbilden av kåren som aggressiva hajar som gett upp privatlivet och helt gått upp i yrket.

Annons
Annons
Annons