search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utvisning till Tjetjenien brott mot tortyrförbudet

Sverige får inte utvisa en familj till Tjetjenien, eftersom det skulle strida mot tortyrförbudet i Europakonventionen. Det fastslog Europadomstolen i början av september.

Målet gäller en tjetjensk familj, man, hustru och ett barn, som sökt asyl i Sverige. I sin ansökan har mannen uppgett att han utsatts för tortyr och att han riskerar att torteras igen. Migrationsverket och migrationsdomstolarna ansåg dock inte att situationen i Tjetjenien i sig var grund för asyl, och att mannens berättelse hade stora brister.

Beslutet vann laga kraft i oktober 2009. Familjen vände sig till Europadomstolen, och utvisningen stoppades av domstolen i väntan på en dom.

Den 5 september kom så domen. Europadomstolen fastslog där att Sverige genom att utvisa mannen skulle göra sig skyldig till brott mot artikel tre i Europakonventionen, förbudet mot tortyr och omänsklig behandling.

Visserligen fanns det, enligt domstolen, tveksamheter i familjens berättelse, men flera omständigheter samverkar.