search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Upphandling splittrar partierna

Upphandlingen av båttrafiken i Stockholms skärgård är ett exempel på hur olika politiska ståndpunkter kan påverka synen på upphandling.

Upphandlingen av båttrafiken i Stockholms skärgård inleddes av Stockholms läns landsting i början av 2011. Men upphandlingen bedömdes som svår, och i slutet av året fick därför Waxholmsbolaget i uppdrag att samla in information som grund för upphandlingen.

Waxholmsbolaget fick senare uppdraget att sköta upphandlingen. I mars 2013 löpte anbudstiden ut för de fyra största delupphandlingarna, som motsvarar olika delar av skärgården och Stockholms hamn. Totalt omfattar upphandlingen ungefär tre miljarder kronor.

Beslutet om båttrafiken var planerat att komma före sommaren. Men starkt motstånd från Socialdemokraterna i landstinget och alla skärgårdskommunerna har försenat det. Oppositionen befarar att upphandlingen, på grund av felaktigt ställda krav, kommer att leda till försämrad trafik och sämre kommunikationer mellan huvudstaden och skärgården. Bland annat är det uppgifter om att all trafik skulle utgå från Värmdö och Vaxholm som oroar. Enligt Socialdemokraterna bör upphandlingen göras om.

Trots motståndet från oppositionen planerade Trafiknämnden ändå att fatta ett beslut om trafiken i augusti. Men då sällade sig också Centerpartiet och, framför allt, Folkpartiet till kritikerna. Folkpartiet kräver nu bland annat att de föreslagna tidtabellerna ska förbättras.

Den politiska splittringen inom landstingsledningen har lett till att beslutet skjutits upp. I skrivande stund finns ännu inget datum för när Trafiknämnden ska fatta beslut. 

Annons
Annons