search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Upphandling i siffror

Den totala upphandlingspliktiga volymen i statliga myndigheter, kommuner och landsting i Sverige år 2010 uppskattades av Konkurrensverket att uppgå till 510–608 miljarder kronor, vilket motsvarar 15,5–18,5 procent av landets BNP. I hela EU annonserades under 2008 upphandlingar för mer än 390 miljarder euro.

Av upphandlingen över tröskelvärdena år 2009 gällde 81 miljarder kronor tjänster, 26 miljarder varor och 48 miljarder byggentreprenader. Den höga siffran för tjänster (liksom den höga totalsumman för 2009) påverkas av att SL detta år genomförde sin stora upphandling av kollektivtrafik i Stockholm.

Vägverket i topp
Flest annonser i TED av de svenska upphandlarna år 2009 hade Vägverket följt av Stockholms kommun.

Annons
Annons