search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Specialister på whiplash?

Försäkringsbolagens påstående att det finns vissa specialiteter som är mer lämpade än andra specialiteter att bedöma whiplashskador är felaktigt, menar leg. läkare Tomas Timander.

Försäkringsförbundets personskadekommitté skriver i cirkuläret 1/2010 (22/10 2010) att ”Följder efter nackdistorsion bedöms av ortoped eller neurolog”.

Försäkringsbolagen har alltid varit väldigt noga med att poängtera att deras medicinska rådgivare  som skall bedöma whiplashskador (nackdistorsion) är specialister på området. Själv har jag upprepade gånger i domstol och i egenskap av sakkunnig/vittne försökt förklara att det inte finns någon särskild specialitet som inbegriper whip­lashskador. Jag menar att whiplash­associerade besvär (WAD) har ett mångfacetterat spektrum, och bäst lämpade för att bedöma denna typ av skador är de vårdgivare med allmän inriktning som dagligen kommer i kontakt med problemet för utredning och behandling, oftast husläkare, distriktsläkare och sjukgymnaster.

Trots att jag återkommande påpekar detta förhållande vidhåller försäkringsbolagen att deras medicinska rådgivare som är specialister i ortopedi och neurologi är de läkare som är skickligast på att handlägga och bedöma whiplashrelaterade skador. Detta föranledde mig att göra en ”test” och remittera en kvinna född 1969 som varit inblandad i en trafikolycka med whiplashtrauma och därefter utvecklat ett kroniskt smärttillstånd i nacken.

Min första remiss gick till neurokirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset (KS), där det i journalen och remissvaret daterat 17/12 2012 går att läsa: ”Neurokirurgiska kliniken handlägger inte whiplashrelaterade skador”. Min andra remiss gick till ortopedkliniken KS och i remissvaret 20/2 2013 går att läsa: ”Vi behandlar inte whiplashrelaterade symtom” och ”därmed har vi inget att erbjuda”. Slutligen skickade jag en remiss till neurologkliniken KS och i remissvaret 7/3 2013 går att läsa: ”Vad gäller whip­lashrelaterade besvär har vi inga speciella resurser eller erfarenheter”.

Med detta vill jag visa att försäkringsbolagens påstående att det finns vissa specialiteter som är mer lämpade än andra specialiteter att bedöma whip­lashskador är felaktigt. Att en läkare råkar vara professor i ortopedi eller neurologi borgar på intet sätt för speciella kunskaper i whiplashskador. Om man synar dessa medicinska rådgivare lite närmare så är deras specialistområden oftast något helt annat än whip­lashskador och deras kliniska kontakt med whiplashskadade patienter mycket sparsam. Försäkringsbolagens förhoppning är förvisso att domstolen skall ta intryck av fina titlar.

I själva verket och efter vad som tydligt framgår i de olika remissvaren så finns det inte några särskilda specialister på whiplashskador. En viktig uppgift för patientens juridiska ombud är således att i domstol förklara att de läkare som är bäst på att bedöma whiplashskador är de läkare som har lång klinisk erfarenhet av att utreda och behandla whiplashskador och kan visa detta.

Annons
Annons