search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skattetillägg ska samordnas med åtal

Genom att samordna åtal och skattetillägg kan regeringen komma runt förbudet mot dubbelbestraffning. Förslaget kommer från en statlig utredning, men Advokatsamfundets representant är kritisk mot många av förslagen.    

Utredningen om rättssäkerhet i skatteförfarandet överlämnade sitt betänkande till regeringen i mitten av september. Advokat Börje Leidhammar har medverkat i utredningen som expert från Advokatsamfundet.

Utredningen föreslår att skattetillägg och påföljd för skattebrott samordnas i en process i allmän domstol genom att åklagaren, samtidigt som åtal väcks, också yrkar att skattetillägg ska tas ut. Motsvarande föreslås gälla tull­tillägg och tullrättsliga brott. Med denna lösning undviker man de dubbla förfaranden för samma brott, som enligt Högsta domstolen är oförenliga med Europakonventionen.

Utredningen föreslår också att Skatteverket ska få fortsätta att genomföra så kallade tredjemansrevisioner och generella tredjemansrevisioner. Den som tredjemansrevisionen avser får möjlighet att begära att uppgifter och handlingar ska undantas från revisionen.

Dessutom vill utredningen öka möjligheten till ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i ärenden och mål om skatt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Advokatsamfundets representant i utredningen, advokat Börje Leidhammar, har i ett särskilt yttrande kritiserat delar av förslagen. Bland annat påpekar han att samma beviskrav bör gälla för att påföra skattetillägg som i brottmål. Leidhammar är också negativ till förslaget om prövningstillstånd i hovrätterna för mål om skattetillägg, och han anser att offentlig försvarare ska kunna utses i mål om skattetillägg.

Börje Leidhammar ifrågasätter också behovet av generella tredjemansrevisioner, och anser att de revisoner som ändå kan bli aktuella ska prövas av domstol.

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62)

Annons
Annons