search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Riskerna med penningtvätt kartlagda

Penningtvätten i Sverige är sannolikt omfattande och omsätter mångmiljardbelopp. Det visar en nationell rapport över riskerna för penningtvätt som Finansinspektionen tagit fram i samarbete med bland andra Advokatsamfundet.

Rapporten tydliggör att det finns ett behov av mer fakta om penningtvättens exakta omfattning, liksom om inom vilka sektorer den är mest förekommande och hur den påverkar samhällets olika delar. Den belyser också delar av den svenska lagstiftningen kring penningtvätt som kan behöva ses över.

Advokatsamfundet har, som enda organisation, tillsammans med 16 myndigheter deltagit i arbetet med rapporten. Anne Ramberg har genom ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn företrätt Advokatsamfundet i arbetsgruppen.

Rapporten är den första samlade bedömningen av läget vad gäller penningtvätt i Sverige, och ska ligga till grund för regeringens strategi för att bekämpa penningtvätt i Sverige. Advokatsamfundet har under hela processen med penningtvättslagstiftningen och EU-direktiven på området pekat på att advokaters rapporteringsskyldighet enligt lagen om penningtvätt kan komma i konflikt med tystnadsplikten. Detta påpekas också i Finansinspektionens rapport. 

Annons
Annons