search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsligt ställningstagande skapade rusning på ambassader

Situationen i Syrien är nu så svår att syrier som kommer till Sverige generellt ska ges permanent uppehållstillstånd. Det fastslog Migrationsverket i september. Nu köar hundratals desperata syrier vid Sveriges ambassader i Mellan­östern, i tron att de ska få hjälp att komma lagligt till Sverige.

Krigsflyktingar från Syrien som beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska i normalfallet ges permanent uppehållstillstånd. Det beslutade Migrationsverkets rättschef i ett rättsligt ställningstagande i början av september. Hittills har en del av dessa uppehållstillstånd varit treåriga.

Det är personer med ett generellt skyddsbehov som i och med det nya beslutet nu beviljas permanenta uppehållstillstånd. Beslutet har sin grund i att situationen i Syrien förvärrats, och nu präglas av generellt våld.

Personer från Syrien som i dag har tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige kan nu ansöka om att få permanent uppehållstillstånd. Som en följd av detta kan sedan också anhöriga till personer med permanent uppehållstillstånd ansöka om familjeåterförening.

Den nya hållningen till asylsökande syrier i Sverige innebär inte att Sverige aktivt hjälper människor att lämna det krigsdrabbade landet.

Många syrier missförstod dock nyheterna och uppfattade att en ny laglig väg öppnats till Sverige.

Konsekvensen har blivit att hundratals syriska flyktingar varje dag köar utanför Sveriges ambassader i Kairo, Amman och Ankara.