search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Överprövningar ökar

Antalet överprövningar av upphandlingar har ökat i förvaltningsdom­stolarna från 875 inkomna mål år 2003, när det blev praktiskt möjligt att begära överprövning i domstol, till 2 083 inkomna mål år 2009.

2010 prövades 3 154 mål om upphandling i förvaltningsrätterna.

I 31 procent av målen fick den klagande leverantören rätt, och upphandlaren fick göra om eller rätta till upphandlingen. 

Annons
Annons