search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Om onödiga kostnader i rättsväsendet

Advokat Tommy Nilsson reflekterar över hur resurserna inom rättsväsendet understundom används på ett mindre genomtänkt sätt.

En söndag i början av augusti, blev jag kallad till en häktningsförhandling av Uddevalla tingsrätt att äga rum på polishuset i Uddevalla. Den misstänkte var en medelålders jovialisk man som mycket samarbetsvilligt medgav vad han misstänktes för.

Strax innan förhandlingen skulle börja, dök det till min förvåning upp tre tulltjänstemän, ditresta från Göteborg. Då jag frågade vad de gjorde där, svarade de, att de var ditkommenderade för att transportera den misstänkte till häkteslokalen, om han blev häktad (vilket man vanligtvis blir om man transporterat cirka 35 kilo cannabis genom Sverige).

Häkteslokalen, vilken framför allt används under helghäktningar, ligger mitt i polishuset. Från arrestlokalen är det ungefär tjugofem meter till häkteslokalen. Blir den misstänkte häktad, blir personen transporterad, via hiss fyra meter upp till häktet, för att där omhändertagas av kriminalvården.

På min fråga, varför tulltjänstemännen kommit dit, för att utföra ett arbete, att föra en person fyra meter via en hiss, blev svaret att polisen inte hade resurser, att utföra denna syssla!

I den debatt, som förs från politikerhåll, och kanske framför allt på grund av den utredning, som pågår, och i huvudsak går ut på att minska kostnaderna för advokater, tillåter jag mig att göra en reflektion: Vad är kostnaden för en advokats arbete under en och en halv timma, mot de kostnader som uppkommer för att polisen inte kan uppbåda resurser att transportera, en helt ofarlig person, fyra meter upp i en hiss? Istället måste tre tulltjänstemän åka sexton mil och vara borta från sitt ordinarie arbete under en helgdag för att utföra denna obehövliga syssla, som helt utfördes i polishuset.

Man kan ju fråga sig, hur många sådana här utgiftsposter finns som underlag i utredningen, eller är inte utredningen uppmärksammad på att sådana kostnader finns?

Annons
Annons