search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Offentlig upphandling genom åren

1994 LOU och LUF träder i kraft. Sverige implementerar därmed upphandlingsreglerna i EES-avtalet.

1999 Alcatelmålet avgörs. EG-domstolen konstaterar i sin dom att medlemsstaterna enligt EU:s rättsmedelsdirektiv måste ge en praktisk möjlighet att överklaga ett upphandlingsbeslut. Medlemsstaterna får därmed inte, som man gjort i Alcatelmålet, tilldela en anbudsgivare uppdraget och ingå kontrakt med denne samma dag.

2002 Regler om hur upphandlande myndigheter och enheter ska meddela sina beslut och om en tiodagsfrist för att konkurrerande anbudsgivare ska ha möjlighet att ansöka om överprövning införs. Förändringen är en konsekvens av Alcateldomen. Antalet överprövningar skjuter i höjden.

2004 Nya EU-direktiv om upphandling träder i kraft.

2011 EU-kommissionen lämnar sitt förslag till nytt upphandlingsdirektiv.

2013 Upphandlingsutredningen överlämnar sitt slutbetänkande.