search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Adlercreutz, Axel: Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt / Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder (13 uppl  Norstedts juridik. 128 s.)

Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten (Norstedts juridik. 201 s.)

Bogdan, Michael: Private international law in Sweden (Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2012. 134 s.)

Dotevall, Rolf: Fullmakt och immateriella tjänster (Norstedts juridik. 256 s.)

Elliot, Hans: Konkurspraktikan 2013 (Ny. utg. Limhamnsgruppen. 158 s.)

The European supreme courts : a portrait through history / edited by Remco van Rheel and Alain Wijffels  (London : Third Millennium. 288 s.)

Finlands civil- och handelsrätt : en introduktion / redigerad av Johan Bärlund, Frey Nybergh, Katarina Petrell (4 uppl.  Helsingfors : Talentum. 501 s.)

Gyland, Christina: Skatterätt : en introduktion / Christina Gyland, Olof Jakobsson (10 uppl. Studentlitteratur. 130 s.)

Gölstam, Carl Martin: Konkurrensrättens grunder (Iustus. 196 s.)

Hedberg, Stig: En väg till bättre avtal (Svensk byggtjänst. 139 s.)

Lennander, Gertrud: Återvinning i konkurs (4 uppl. Norstedts juridik. 482 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 122)

Meyer, Lars: Kommunala bolag : ägarstyrning och styrelsefunktion : det kommunala bolaget i juridik och praktik / Lars Meyer, Pär Månsson, Olle Nilsson (3 uppl. Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 117 s.)

Miljörättsliga perspektiv och tankevändor : vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek / redaktörer: Lena Gipperth, Charlotta Zetterberg (Iustus. 547 s.)

Olsson, Jan: Grundläggande kriminalteknik / av Jan Olsson och Thomas Kupper (2 uppl. Jure. 371 s.)

Petri, Gunnar: Svensk upphovsrättshistoria (Iustus. 120 s.)

Privat sakförsäkring / Ulrika Etsare et al.; Johanna Snellman Falconer, red. (3 uppl. Studentlitteratur. 291 s.)

Rådberg, Åke: Byggjuridik i praktiken (Byggenskap Förlag. 284 s.)

Sandström, Torsten: Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok (7 uppl. Norstedts juridik. 153 s.)

Sluijs, Jessika van der: Professionsansvarsförsäkring : avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law (Jure. 341 s.)

Walin, Gösta: Borgen och tredjemanspant / Gösta Walin och Torbjörn Ingvarsson (4 uppl. Norstedts juridik. 367 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 121)

Westerlund, Gösta: Straffprocessuella tvångsmedel : en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning (5 uppl. Stockholm : Bruun. 245 s.)

Westermark, Dennis: Om nyemission / Dennis Westermark, Monica Lagercrantz (Norstedts juridik. 444 s.)

Öman, Sören: AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande (Lars Åhnberg. 224 s.)

Annons
Annons