search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser aktuellt

Upptakt för Sofia
Det var ett stort antal förväntansfulla adepter och mentorer på plats i Advokatsamfundets hus tisdagen den 10 september 2013, då årets deltagare i Hildas mentorprojekt Sofia samlades för ett första gemensamt möte. Årets upplaga är den åttonde i ordningen och består av 16 adepter och 16 mentorer. Adepterna och mentorerna återfinns till vardags på advokatbyråer, inom övriga rättsväsendet såsom åklagarmyndigheten, andra myndigheter, domstolar och Regeringskansliet samt riksdagen. Projektet avslutas i maj 2014.

Upptaktsmötet innehöll lite generell information om Hilda och dess olika projekt varefter mentorerna och adepterna fick bekanta sig med varandra och i mindre grupper diskutera bland annat förväntningar på projektet och adepternas respektive mentorernas roller. Mötet avslutades med lite tankar och tips för ett lyckat mentorskap.

Sofia är ett mentor- och praktikprogram som har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet.

 

Karin Kierkegaard vann Advokatgolfen

Årets Advokatgolf avgjordes i strålande sensommarväder på Ombergs fantastiska golfbana. Ett sextiotal spelare deltog.

 

Resultat Advokatklassen

1. Karin Kierkegaard, Karlstad

2. Staffan Bergfeldt, Eskilstuna

3. Peter Kullgren, Stockholm

 

Odylklassen

1. Göran Granath, Stockholm

2. Eva-Britt Malmgren, Stockholm

3. Barbro Ström, Göteborg

 

Openklassen

1. Bertil Josefsson, Västerås

2. Jan Wedsberg, Stockholm

3. Ulf Sallnäs, Stockholm

 

Familjerättskollegiet om arv i en globaliserad värld
Familjerättskollegiet håller möte den 17 oktober kl. 18.00 på Piperska muren i Stockholm. Advokat Ulf Bergquist talar om internationell arvsrätt under rubriken Arv i en globaliserad värld. Anmälan till mötet senast den 7 oktober genom inbetalning av 500 kronor på advokaten Therese Ströms bankkonto, clearingnummer 6103, kontonummer 709 347 308. Märk gärna inbetalningen med namn eller advokatbyrå. Utbildningstiden är 1 timme. Frågor kan ställas till advokat Cecilia Runesson på telefon 08-21 48 84, till advokat Therese Ström på telefon 08-400 257 91 eller till advokat Birgitta Hållenius på telefon 08-31 00 08.

Annons
Annons