search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Göran Hjalmarsson: ”ICC skickar viktiga signaler till hela världen”

Delägaren i advokatfirman Guide i Stockholm, advokat Göran Hjalmarsson, kan bli första svenska ombudet vid International Criminal Court (ICC) i Haag. Han kommer att finnas med på listan som ICC publicerar i december över juridiska ombud vilka åtalade kan vända sig till.

– Att en internationell brottmålsdomstol inrättats är glädjande ur många aspekter, säger Göran Hjalmarsson.

Vem är advokat Göran Hjalmarsson?

– Jag är en 57-årig stockholmare som tidigt blev intresserad av advokatyrket genom min mors spännande berättelser från sin tid som sekreterare på en advokatbyrå under 1960-talet.

Hur ser ansökningsförfarandet till ICC i Haag ut – vilka krav ställer domstolen på rättens aktörer?

– Det är mer komplicerat än att ta en jur. kand.-examen. Skämt åsido, det tog närmare ett år och en mängd dokument behövde lämnas till ICC. Det finns fyra krav på de sökande som ska:

1. Ha minst tio års brottmålserfarenhet.

2. Besitta tillräckliga kunskaper om rättegångsförfarandet beträffande internationell rätt, folkrätten.

3. Vara ostraffade utan disciplinära sanktioner från Advokatsamfundet.

4. Tala engelska eller franska flytande. Det är även önskvärt att de behärskar antingen ryska, arabiska eller spanska.

Vad har du för erfarenhet av internationella brottmål?

– Jag har ganska stor erfarenhet av brottmål med internationell koppling både som försvarare och målsägandebiträde. Senaste året har jag arbetat mycket med det så kallade Rwandamålet där jag företräder åtta målsägande. Det är nu i hovrätten och beräknas vara klart i mars 2014.

Varför vill du försvara personer som står åtalade för exempelvis folkmord och brott mot mänskligheten?

– Det självklara och övergripande svaret är att jag som brottmålsadvokat åtar mig samtliga uppdrag inom mitt kompetensområde. När det gäller ”tyngre” och mer omfattande mål vore jag oärlig om jag inte sa att den typen av mål ger mig större tillfredsställelse.

– Jag har aldrig varit intresserad av krig, däremot av mekanismerna bakom ondskan. Vad är det som gör en människa till förövare? Kan vem som helst bli en förövare? Detta är frågor som jag ofta brottas med.

– Att träffa dels dem som begått de mest avskyvärda handlingar man kan föreställa sig, dels dem som blivit utsatta på grymmast tänkbara sätt. Att komma i kontakt med dessa människor kan vara såväl skrämmande som otroligt gripande.

Hur ser du på ICC:s funktion och betydelse?

– För mig är bildandet av ICC utomordentligt betydelsefullt. Viktiga signaler sänds ut över hela världen att personer kan komma att åtalas för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

– Efter Nürnbergrättegången och ad hoc-tribunalerna: Internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien och Internationella Rwandatribunalen, växte ett behov av en permanent domstol fram, som den vi nu äntligen fått i Haag.

Vad tror du krävs av ombud vid processer i ICC?

– Utöver de speciella kunskaperna om internationell rätt ställs nog i stort sett samma krav som vid större brottmål i Sverige: stort engagemang, bra påläst samt inte minst empati. Vidare ett genuint människointresse plus intresse och förståelse för hur människor från skilda delar av världen tänker.