search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

M. Cherif Bassiouni är årets SHRA-pristagare

Stockholm Human Rights Award 2013 tilldelas professor M. Cherif Bassiouni. Kairoprofessorn är en föregångare inom modern internationell straffrätt.

M. Cherif Bassiouni anses av många som den enskilda person som har betytt mest för framväxten av den moderna internationella straffrätten. Han har under det senaste halvseklet haft sitt finger med vid tillkomsten av alla de viktigaste internationella konventionerna på den internationella straffrättens område, till exempel 1973 års konvention mot apartheid, 1984 års konvention mot tortyr och den så kallade Romstadgan från 1998, som reglerar tillkomsten av den internationella brottmålsdomstolen i Haag. På senare år har han dock riktat kritik mot domstolens väldiga kostnader och överlastade byråkrati och uttryckt tvivel om dess fortsatta existens.

M. Cherif Bassiounis arbete till stöd för internationell straffrätt och mänskliga rättigheter har under flera decennier fört honom till alla de stora krigsskådeplatserna, inklusive före detta Jugoslavien, Afghanistan och Irak. Som företrädare för FN har han dokumenterat krigsförbrytelser och förberett rättegångar mot gärningsmännen. Att våld mot kvinnor kommit att erkännas som en krigsförbrytelse efter de övergrepp som ägde rum i Bosnien i början av 1990-talet är till stor del M. Cherif Bassiounis förtjänst.

M. Cherif Bassiouni har under åren också varit aktiv i olika försök att skapa fred i Mellanöstern. Som rådgivare åt den dåvarande egyptiske presidenten Anwar Sadat var han en av arkitekterna bakom 1978 års avtal i Camp David om fred mellan Egypten och Israel. På senare år har han stött 2010 års initiativ att bryta Israels flottblockad mot Gaza och 2011 utsåg kungen av Bahrain honom till ordförande i en kommission med uppgift att undersöka orsakerna till och omfattningen av de våldsamheter som ägde rum i Bahrain i februari och mars 2011.

I den pågående konflikten i Syrien har M. Cherif Bassiouni försökt få FN att tillsätta en kommission för att samla in bevis för krigsförbrytelser, i syfte att bereda marken för framtida rättegångar.

M. Cherif Bassiouni är professor i juridik vid Kairouniversitetet och professor emeritus vid juridiska fakulteten vid DePaul University i Chicago, där han har undervisat i internationell straffrätt och mänskliga rättigheter sedan 1964.

Fakta
Årets prisutdelningsceremoni äger rum tisdagen den 26 november i Berwaldhallen i Stockholm. Stockholm Human Rights Award tillkom 2009 på gemensamt initiativ av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Priset delas ut årligen till en person eller organisation för särskilt framstående insatser till stöd för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Annons
Annons