search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kostnad för överprövning kan vara skada

När upphandlingar genomförs och överprövas får parterna stå för sina egna respektive kostnader. Men en HD-dom från i somras kan öppna dörren för skadestånd som täcker just överprövningskostnader.

Rikspolisstyrelsen, RPS, genomförde år 2007 en upphandling av polititransporter (transporter av döda) i Dalarnas och Gävleborgs län. Företaget Fidelia fanns bland anbudsgivarna, men förlorade upphandlingen till en konkurrent. Fidelia begärde överprövning och fick rätt i både förvaltnings- och kammarrätt. Enligt domstolarna var det endast Fidelia som uppfyllde kraven i upphandlingen. Med bara en anbudsgivare kvar i upphandlingen beslutade Rikspolisstyrelsen då att avbryta upphandlingen.

Men Fidelia nöjde sig inte med det. Företaget gick till tingsrätten och begärde skadestånd för dels skadan av att inte ha fått kontraktet, alltså utebliven vinst, dels för sina överprövningskostnader.

Tingsrätten ogillade Fidelias käromål. Hovrätten gick dock på företagets linje och fann att Fidelia gjort sannolikt att de förlorat kontrakten på grund av upphandlingsfelet och att de därmed hade rätt till skadestånd. Hovrätten bestämde skadeståndet till drygt tre miljoner kronor, och RPS skulle, som förlorande part, dessutom stå för rättegångskostnaderna i tingsrätt och hovrätt.

Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd, och den 18 juli kom domen. HD ansåg, till skillnad från hovrätten, inte att RPS var skadeståndsskyldig för utebliven vinst, eftersom inget kontrakt tecknats i upphandlingen. Däremot ska det kunna utgå skadestånd för ombudskostnader som orsakats av en felaktig upphandling. HD tilldömde därför Fidelia drygt 140 000 kronor i skadestånd för just kostnader i samband med överprövning. Två justitieråd var skiljaktiga och pekade på att lagstiftaren valt att inte införa regler om rätt till ersättning för ombudskostnader i LOU. Ytterligare ett justitieråd var skiljaktigt och ville fastställa hovrättens dom, det vill säga ge Fidelia rätt fullt ut.

Vilka effekter HD-domen för framtida upphandlingar får är ännu för tidigt att säga. För Fidelia blev utgången kanske en pyrrhusseger. Företaget ansågs vara den förlorande parten, och fick därför betala RPS rättegångskostnader i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen på sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor. 

Högsta domstolens dom, T 3576-11.

Annons
Annons