search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Justerad timkostnadsnorm föreslås

Domstolsverket vill att timkostnadsnormen höjs nästa år.

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden för 2014 fastställs till 1 276 kronor exklusive moms för biträden med F-skattsedel.

Det innebär en höjning med 34 kronor eller 2,74 procent jämfört med den nuvarande timkostnadsnormen.

Timkostnadsnormen styr ersättningen till bland andra rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare och målsägandebiträden. Den fastställs varje år av regeringen utifrån ett beräkningsunderlag från Domstolsverket.

Annons
Annons