search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Humanitära rätten utmanas och hjälpen allt mer politiserad

Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström betecknade situationen i Syrien som vidrig när hon gästade höstens första Hildarylunch i Advokatsamfundets lokaler 12 september.

De humanitära problemen i landet är enorma, enligt henne. Befolkningen svälter då internationella hjälpinsatser och matleveranser ofta stoppas och fyra miljoner internflyktingar tvingas bo hos vänner och släktingar under svåra omständigheter.

– Vi ser till att det finns rent vatten till 16 miljoner människor. Den ordinarie sjukvården fungerar inte men vi har mobila hälsokliniker runt om i landet, fast det finns områden som varit utan läkare och sjukvårdspersonal under väldigt lång tid, sa Ulrika Årehed Kågström.

Hon var kritisk till att EU uppmanar Turkiet att ta emot många av de 2 miljoner flyktingar som befinner sig utanför Syriens gränser samtidigt som EU självt bara tar emot 50 000.

Innan generalsekreteraren adresserade situationen i Syrien berättade hon bland annat hur Röda Korset arbetar runt om i världen och att ledstjärnan vid naturkatastrofer, krishärdar och konflikter alltid är medmänsklighet.

– Det finns ingen armé som tillbringat lika många timmar på slagfältet som Röda Korset. Vi finns på plats när jordbävningen inträffar och är de första som kan rädda liv. Vi kommer inte inflygande utifrån utan har frivilliga på plats.

Konflikterna är numera ofta utdragna i tid och inte längre mellan stater, utan mellan interna grupper som inkluderar barnsoldater, paramilitärer, krigsherrar, kriminella gäng, religiösa fundamentalister etcetera, vilket leder till att den humanitära rätten utmanas då det blir svårt att skilja civila från de stridande.

– Den 11 september medförde att nu gäller det mer att försvara den internationella humanitära rätten om krigets lagar än att utveckla densamma.

Sjukvårdspersonal och hjälporganisationer attackeras dessutom som en del av militära strategier, bara under förra året förekom 900 incidenter. I Syrien har 22 av Röda Korsets frivilligarbetare dödats sedan konflikten började 2011; många har tillfångatagits, terroriserats och torterats.

– Hjälpen blir även mer politiserad. Man använder humanitära motiv för militära insatser under parollen ”winning the hearts and minds”. Det finns ett samspel mellan militära och civila styrkor, vilket äventyrar oberoende humanitära insatser.

Hon avslutade sitt uppskattade föredrag med att framhålla juridikens och rättsväsendets centrala funktion för hjälpinsatser, små som stora:

– Det är alltid A och O och måste fungera. Som kvinnor och jurister är ni superviktiga som förebilder, och alla kan göra något någon gång! 

Annons
Annons