search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förlikning nådd i Prosolvia-målet

Turerna i Prosolvia-målet tog en ny och dramatisk vändning då parterna förliktes innan Högsta domstolen meddelat om den skulle bevilja prövningstillstånd eller inte.

Den 24 september meddelade Prosolvias konkursförvaltare och PWC att parterna träffat en förlikning i den tvist som Hovrätten för Västra Sverige dömt i.

Enligt uppgörelsen ska PWC betala 742,5 miljoner kronor. Förlikningslikviden ska betalas omgående. Enligt den tidigare domen från hovrätten uppgick skadeståndet till Prosolvias konkursbo till sammanlagt 2,2 miljarder kronor.

Som en följd av uppgörelsen återkallar PWC sitt överklagande till Högsta domstolen, och det blir alltså inte någon prövning i HD.

I ett pressmeddelande säger advokat Lars Zetterberg, Prosolvias konkursförvaltare: ”Med hänsyn till PWC:s försäkringsskydd och ekonomiska förhållanden samt processrisken och tidsfaktorn vid en prövning i HD innebär förlikningen ett tillfredsställande resultat för konkursboet eftersom alla fordringsägare får i stort sett fullt betalt”.

Peter Clemedtson, styrelseordförande i PWC, hade följande kommentar: ”Vi anser att den förlikning som nu är träffad är den bästa lösningen i den uppkomna situationen för våra partners, medarbetare och kunder. Vi kan nu äntligen efter mer än 12 år lägga ärendet bakom oss och fullt ut fokusera på våra kunder.” 

Annons
Annons