search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling : festskrift till Lena Marcusson / redaktörer Thomas Bull, Olle Lundin, Elisabeth Rynning (Iustus. 487 s.)

Bellamy & Child European Union law of competition / edited by Vivien Rose, David Bailey (7 ed. Oxford Univ. Press. 1431 s.)

Bladini, Moa: I objektivitetens sken : en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål (Göteborg : Makadam. 419 s. Diss. Lunds universitet, 2013)

Elektronisk signering : en antologi / Jon Kihlman (Norstedts juridik. 144 s.)

Essén, Eric W.: Firmarätt : företagsnamn i praktiken / Eric W. Essén, Peter Adamsson, Anders Kylhammar (4 uppl. Norstedts juridik. 247 s.)

Fagerström, Göran: En liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut (Stockholm : Bokverket, 2012. 31 s.)

Holmqvist, Leif: Uthyrning av egen bostad / Leif Holmqvist, Rune Thomsson (Norstedts juridik. 74 s.)

Insiderinformation : hantering och kontroll / Sigurd Elofsson, Robert Engstedt, Mattias Falck, Fredrik Ljung (Norstedts juridik. 145 s.)

Johansson, Svante O.: Konsumenttjänstlagen : en kommentar (Norstedts juridik. 642 s.)

Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet / Lena Olsen (red.); Thomas Bull et al. (Liber. 424 s.)

Landgren, Fredrik: Vapenlagen : en kommentar / Fredrik Landgren och Kazimir Åberg (Norstedts juridik. 342 s.)

Lindén, Ulf: Gamla och Nya flarn i livets luskam (Lerum : Visto förlag. 486 s.)

Ramberg, Göran: Den onda vanan att mörda kungar : essäer om blodigt maktspel i medeltidens England (Atlantis, 2012. 379 s.)

Sevenius, Robert: Due diligence : besiktning av företag (Stockholm : Sanoma Utbildning. 611 s.)

Sterzel, Fredrik: Finansmakten i författningen (Iustus. 189 s.)

Strandberg, Magne: Beviskrav i sivile saker: en bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger (Fagbokforlaget, 2012. 642 s.)

Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler / Göran Nyström et al. (3 uppl. Norstedts juridik. 432 s.)

Zila, Josef: Specialstraffrätten (7 uppl. Norstedts juridik. 104 s. En introduktion)

Westberg, Peter: Civilrättskipning (2 uppl. Norstedts juridik. 500 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 202)

Annons
Annons
Annons