search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Ryssland: Kritik mot ryska flyktingläger

Över 2 000 påstått papperslösa immigranter hålls i förvar i Moskva under omänskliga förhållanden. Många av dem riskerar att avvisas, utan individuell prövning. Människorättsaktivister riktar nu hård kritik mot de ryska lägren. Enligt bland andra organisationen Civil Rights Defenders är de fängslade i stor utsträckning personer från etniska och sexuella minoriteter. Fängslandena inleddes den 29 juli.

Övervakning hotar tystnadsplikten

Den allt mer omfattande datalagringen och avlyssningen av tekniska kommunikationsmedel hotar ett av advokatkårens kärnvärden, tystnadsplikten. Det skriver Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, i ett uttalande. Enligt CCBE riskerar urholkningen av tystnadsplikten att i förlängningen också urholka medborgarnas förtroende för rättsstaten. Organisationen uppmanar därför EU:s institutioner att vidta åtgärder för att skydda tystnadsplikten.

Advokatgripanden i Istanbul oroar IBA

De olagliga gripandena av ett ansenligt antal advokater under en fredlig demonstration vid Çaglayan-domstolen i Istanbul väcker allvarlig oro hos den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA.

Advokaterna demonstrerade i solidaritet med de protesterande i Taksim Gezi-parken i Istanbul, där sammanstötningar med myndigheterna hade ägt rum de senaste dagarna. Enligt uppgift belades advokaterna med handfängsel och berövades friheten i flera timmar innan de släpptes på kvällen den 11 juni.

Europeiska patent i svensk rätt

I december 2012 antogs EU-förordningen om det enhetliga patentskyddet och en EU-förordning om det enhetliga patentskyddets översättningsarrangemang. Som en följd måste den svenska patentlagen ändras och anpassas.

Utredaren, det förra justitierådet Severin Blomstrand, har utrett hur de europeiska patenten ska passas ihop med svensk rätt. Blomstrand föreslår en del ändringar i patentlagen som är nödvändiga till följd av att det enhetliga patentskyddet införs. Utredningen föreslår också att vissa anpassningar görs till de översättningskrav som gäller för europeiska patent med enhetlig verkan enligt översättningsförordningen. Det reformerade europeiska patentsystemet omfattar också en gemensam specialdomstol för patenttvister.

SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet

Lagstiftning mot rasistiska organisationer otillräcklig

Sverige uppfyller inte sina folkrättsliga förpliktelser enligt FN:s konvention mot rasdiskriminering, trots att FN:s kommitté mot rasdiskriminering vid återkommande tillfällen skarpt har kritiserat Sverige på den punkten. Det skriver Peter Nobel, som tidigare har varit generalsekreterare i Svenska Röda korset, diskrimineringsombudsman och advokat, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Den 22 augusti inledde FN-kommittén en ny granskning av Sverige.

Annons
Annons