search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Henrik Malmquist ny rikskriminalchef

Henrik Malmquist är ny chef för Rikskriminalpolisen. Han har haft flera chefsbefattningar, bland annat som länspolismästare i Kalmar och Kronoberg. Han var kriminalchef i Ystad och Helsingborg 1998–2003, chef för den svenska desken vid Europol i Haag 2003–2004 och chef för länskriminalavdelningen i Skåne 2004–2009. Åren 2010–2012 var han missionschef för EUPOL COPPS i Palestina.

Henrik Malmquist tillträdde den 1 augusti.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt lagmannen Pia Johansson att vara lagman i Halmstads tingsrätt, chefsrådmannen Thed Adelswärd att vara chefsrådman i Lunds tingsrätt samt rådmännen Marie-Louise Kraft och Ann-Louise Björnsson att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Bengt Ivarsson expert i utredning

Advokat Bengt Ivarsson har förordnats som expert i utredningen som ska göra en översyn av narkotikabrotten. Utredare är lagmannen vid Södertörns tingsrätt, Petra Lundh, och utredningsuppdraget ska redovisas senast den 27 juni 2014. Utredningen ska enligt direktiven bland annat ta ställning till vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om ett brott är grovt, överväga behovet av förändringar vad gäller gradindelningen av narkotikabrott samt överväga behovet av förändringar av straffskalorna.

Familjerättskollegiet visar film om konfliktlösning

Familjerättskollegiets nästa möte äger rum den 12 september kl. 18.00 på Piperska Muren i Stockholm. Då visas filmen ”Konflikt och försoning” som är den nya formen av konfliktlösning i vårdnadstvister. Filmen används för närvarande vid tingsrätterna Södertörn, Nacka och Södertälje men sprids snabbt över landet. Filmen visas för alla domare som arbetar med familjemål samt socialsekreterare/familjerättssekreterare. Det är därför bra om även vi advokater och biträdande jurister ser filmen så att vi är väl förankrade i modellen. Efteråt hålls en diskussion angående vårdnadsfrågor.

Anmälan till mötet görs senast den 4 september genom inbetalning med 500 kr på advokaten Therese Ströms bankkonto i Handelsbanken: clearingnummer 6103, kontonummer 709 347 308. Utbildningstiden är en timme.

Eventuella frågor kan ställas till advokaten Cecilia Runesson på telefon 08-21 48 84, eller till undertecknad på telefon 08-31 00 08.

Varmt välkomna! Programrådet genom Birgitta Hållenius

Sommarcocktail på Advokatsamfundet

Den 11 juni minglade över hundra biträdande jurister och advokater i den något svala försommarkvällen i Advokatsamfundets gröna trädgård i Diplomatstaden. Till cocktailen redovisade Stockholmsavdelningens klubbmästare, advokat Mikael Klang, resultatet av Stockholmsavdelningens insamling till Min stora dag som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga en drömdag. Insamlingen skulle fortsätta fram till midsommar och det fanns också möjlighet att under kvällen lämna ett bidrag.

Cocktailen arrangerades av Advokatsamfundet, Advokat i framtiden och Stockholmsavdelningen.