search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nämndemannautredningen: NRF starkt kritiskt

Lars Lassinanti, ordförande i Nämndemännens riksförbund, NRF, som deltog som expert i utredningen, har lämnat ett särskilt yttrande.

Han är kritisk till flera av utredningens förslag.

Lassinantis uppfattning är bland annat att den ”fria kvoten” inte kommer att infria förväntningarna. Orsaken till att det finns få yngre nämndemän är inte klarlagd genom forskning.

Han delar inte heller utredningens uppfattning att nämndemännen ska tas bort i kammarrätt och hovrätt samt minskas från tre till två i underrätterna.

Vidare skriver Lassinanti att samhällets behov av insyn inte har minskat utan snarare ökat med samhällets utveckling på olika nivåer. ”Jag anser också att betänkandet inte får bli början till slutet för detta system eftersom utredningsförslaget har stora brister i kartläggningen av betydelsen av nämndemän på olika nivåer i våra domstolar.” Han föreslår att betänkandet kompletteras med en utredning om vilka långsiktiga konsekvenser det föreslagna nomineringsförfarandet kan få.

Annons
Annons