search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Peter Dahlén: ”Vad vi tillhandahåller kan man inte googla sig till”

Advokat Peter Dahlén, nybliven delägare på den ansedda internationella juristbyrån Clifford Chance med säte i London, framhåller graden av specialisering och den globala verksamheten som de största skillnaderna mellan affärsbyråerna i Sverige och England.

– En större svensk byrå med en grupp för skuldfinansiering tenderar att täcka allt från företagsobligationer och andra kapitalmarknadsinstrument till banklån och exempelvis derivat. Hos oss går specialiseringsgraden något längre och i mitt fall innebär detta att jag huvudsakligen arbetar med bankfinansiering i olika former men typiskt sett inte med exempelvis kapitalmarknadsfrågor.

Hur hamnade du i London och hos Clifford Chance?

– Jag arbetade 2001–2005 på White & Case i Stockholm efter att ha gått ut jurist- och ekonomlinjen vid Stockholms universitet och ville pröva något nytt. Detta i kombination med andra omständigheter gjorde att jag sökte mig till London och jag har arbetat här sedan 2005.

Hur känns det att bli vald till delägare i en av världens största advokatbyråer?

– Det har jag inte funderat så mycket på, kanske en viss lättnad. I viss mån är det väl ett erkännande från byråns sida för det arbete jag lagt ned sedan jag började på byrån 2005. Det är en ganska lång och omfattande process på närmare två år med så kallad vetting, intervjuer och annat för att bli vald till delägare på Clifford Chance. Kraven är rätt höga – om man väl blir vald har man typiskt sett tvingats att prestera så pass mycket att det inte handlar om ett gratisbrev på posten, utan mer något man arbetat ihop och med lite tur får ett erkännande för i form av delägarskap.

Vad sysslar du främst med?

– I den enklaste meningen arbetar jag med banklån, lån för att finansiera exempelvis företagsförvärv och olika projekt. Våra klienter inom detta område inkluderar nordiska och internationella banker, private equity-fonder och börsbolag. Ungefär hälften av min tid går till den nordiska marknaden, resten är andra internationella uppdrag.

Vilka är de största utmaningarna för affärsjurister i en konstant uppkopplad miljö där alla har tillgång till nästan obegränsade mängder information?

– Vi tillhandahåller givetvis konkret juridisk rådgivning där svaret i vissa fall och i vissa delar skulle kunna googlas. Men ingen skulle anlita en byrå som Clifford Chance för enbart den typen av rådgivning, utan snarare för olika former av större och mer komplexa ärenden som till exempel involverar olika rättssystem eller kräver skatteanalyser på global basis eller involverar liknande frågor.

– Den juridiska kompetensen är givetvis en del i detta arbete, men den erfarenhet och kunskap som krävs for att hantera den typen av ärenden som klienter väljer att anlita oss för är svår för att inte säga omöjlig att tillägna sig via till exempel Google. Mer allmänt skulle jag tro att ett eventuellt hot från informationsutvecklingen beror på var man befinner sig i värdekedjan för juridiska tjänster, för oss och de flesta advokater tror jag att är det ganska litet.

Är rollen för advokater på väg att förändras, vad efterfrågas mer eller mindre?

– Efter finanskrisen och en längre global recession finns ett annat kostnadsfokus hos de flesta klienter. Förutom att ställa väldigt höga krav på till exempel kompetens och tillgänglighet, så förväntas advokatbyråer tillhandahålla detta till billigast möjliga penning.

– Klienter tenderar att kontinuerligt vilja ha mer och betala mindre. Det är en allmän tydlig trend. Det sagt så tror jag att det finns ett annat kostnadsfokus hos de stora affärsbyråernas klienter än hos vissa typer av advokatklienter.

Annons
Annons