search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Claes Lundblad: ”Det är en lärlingsprocess”

Claes Lundblad har fostrat flera generationer skiljedomsadvokater.

Allt oftare möter han sina tidigare adepter som ombud i skiljeförfaranden. Men själv har han inga planer på att sluta som ombud och skiljeman.

 

Advokat Claes Lundblad har helt nyligen lämnat advokatbyrån Roschier för att, i mogen ålder, starta egen byrå tillsammans med kollegan Claes Zettermarck. Den nya byrån, Lundblad & Zettermarck, har fokus på tvister och skiljeförfaranden.

Claes Lundblad har upplevt hur advokatbyråernas verksamhet kring skiljeförfaranden och andra tvister vuxit och utvecklats under hans år som advokat.

– Det blir större och större. Fler och fler byråer sysslar med det och bygger upp egna processavdelningar. Skälen till det kan vara flera, men ett är att en väl skött processavdelning innebär lönsam verksamhet som inte är väldigt konjunkturkänslig, säger Claes Lundblad.

Lärlingsprocess

Flera av de yngre advokater som intervjuats i detta fokus har arbetat tillsammans med Claes Lundblad, och nämner honom som en viktig mentor. Enligt Lundblad själv är det en helt naturlig och viktig del av advokatarbetet att fostra nya generationer.

– På de flesta processavdelningar arbetar ett antal jurister bara med processer. Där tar man in unga, som så småningom blir mer och mer flygfärdiga. Det är det naturliga. Det är en sorts lärlingsprocess, man lär sig praktiskt om teorin också. Det är ett hantverk som så mycket annat. Det lägger man mycket tid och kraft på vid alla större byråer, fastslår Lundblad.

Claes Lundblad har sett att det just nu kommer in många yngre i skiljemannarätten. Men något dramatiskt generationsskifte tycker han sig inte se.

– Så är det ju hela tiden, att äldre jurister går i pension eller trappar ner och nya kommer till. Man kan väl säga om tvister, särskilt om skiljeuppdrag då, att det håller lite längre upp i åldrarna än vad till exempel M&A-juridik gör, därför att erfarenhet spelar större roll. Du är sällan en berömd skiljeman i 35-årsåldern, och inte ombud heller. En sådan position tar lång tid att bygga upp. Däremot kan du mycket väl vara en stjärna inom M&A eller finans mycket tidigare, säger Lundblad.

Svensk rätt användbar

Precis som de yngre kollegerna upplever Claes Lundblad att svenska skiljemän och ombud, liksom SCC, i dag utsätts för hård konkurrens från andra håll i världen. Tiden då man kunde förlita sig på att öst-västtvister mer eller mindre automatiskt hamnade i Stockholm är över. Trots det klarar sig Sverige hyggligt.

– Ryssar, kineser och andra i den delen av världen gör mer som de vill nu, och ofta lägger de sina tvister i London. Stockholm har nog för sådana tvister inte samma ställning nu som tidigare. Men fortfarande i förhållande till Sveriges litenhet som land, så är det anmärkningsvärt goda siffror för Stockholm som säte. Men konkurrensen hårdnar, konstaterar Lundblad.

Nyckeln för att klara sig i konkurrensen är, enligt Claes Lundblad, bland annat att se till att vi har en skiljemannakår i Sverige som är användbar i internationella sammanhang.

– Men det är svårt om du jämför med exempelvis England, som har det stora försteget att parterna ofta väljer engelsk materiell rätt för sina avtal. Så nyckeln till framgång ligger inte bara i att institutet har välfungerande regler och sköts på ett bra sätt, att vi har goda skiljemän, utan också att vi kan sälja svensk rätt som ett bra och användbart lagval.

Svensk rätt erbjuder ett utmärkt system för kommersiella avtal. Såsom processuellt ramverk fungerar svensk rätt utmärkt för skiljeförfaranden, anser Claes Lundblad. Vi har rätt få processuella konstigheter som stöter en utländsk användare, konstaterar han.

– Våra processuella traditioner utgör en bra kompromiss mellan det klassiska kontinentala systemet och det anglosaxiska. Vi har naturligtvis en civilrättslig jurisdiktion av kontinentalt snitt, men vi har, tycker jag nog, användbara rättsprinciper som kan accepteras av många.

Arbeta hårt!

Det gäller alltså för unga advokater att sälja inte bara sig själva utan också Sverige.

Vilka råd kan Claes Lundblad då ge till unga advokater och biträdande jurister som drömmer om en framtid som ombud i skiljeförfaranden eller skiljemän?

– Sök dig till en byrå som har en bra processavdelning, som arbetar seriöst och har en viss storlek på verksamheten. Angeläget är förstås att byrån har en bra klientstock som genererar ett hyggligt flöde av spännande uppdrag. Sedan är det som vanligt, all framgång, vad man än håller på med, kräver hårt arbete och hängivenhet för uppgiften. Gott omdöme, taktisk blick och kreativitet är andra viktiga element, sammanfattar Lundblad.

Många unga jurister är mycket välutbildade, och det är inte ovanligt att de förutom sin juristexamen också har läst exempelvis ekonomi. Claes Lundblad tror inte att sådana meriter har någon avgörande betydelse för att bli en bra advokat i skiljeförfaranden.

– I stället för att lägga två eller tre år på att läsa en ekonomexamen, så lägg de åren på praktiskt juridiskt arbete. Däremot är det viktigt att kunna språk, och särskilt att kunna engelska och att kunna det väldigt bra. Engelska är det språk som utan jämförelse används mest i tvistesammanhang.

Ofta diskuterar man hur de unga advokaterna ska komma in och få många skiljemannauppdrag. Men det är fel fokus, anser Claes Lundblad.

– Skiljemannauppdragen är inte särskilt lönsamma, och de är dessutom besvärliga för de större byråerna, genom att de ofta skapar besvärliga klientkonflikter. Det i förening med det faktum att uppdraget i princip bara sysselsätter en person gör att dessa uppdrag i ett byråperspektiv inte är särskilt attraktiva. Det de unga juristerna bör sträva efter är att bli ombud i stora tvister. Där finns de stora utmaningarna och den goda lönsamheten.

Samtidigt anses det ju som väldigt fint att bli utsedd till skiljeman. Varför är det så?

– Om du blir skiljeman är det ofta så att du är utsedd av någon kollega, eller en part företrädd av en kollega. Det är kanske ett kvitto på att man åtnjuter respekt och anseende, säger Claes Lundblad.

Han påpekar att det ändå har fördelar för yngre att pröva rollen som skiljeman.

– Om du är skiljeman som relativt ung ger det en ytterligare dimension till dina kunskaper som ombud. Det är bra att ha suttit som skiljeman när man är ombud, för då får man en inblick i hur skiljemän tänker. Och vice versa.

Annons
Annons
Annons